Withdrawal of a FAMI-QS Certificate

Withdrawal of a FAMI-QS Certificate

This relates to the following action:

Name of the company: Konye Bio-Tech Co., Ltd.
Company locations: No. 299, Jingjiang Binjiang Industrial Park, 24500 Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Reg. No.: FAM-1115
Status: Withdrawn
Reason: Decision taken by the Certification Body

150 150 FAMI QS